Start2022-06-30T21:42:24+02:00

Vi är Byggande Arkitekter

Föreningen Byggande Arkitekter består av arkitektföretag som vill utveckla projekt i egen regi eller i samverkan med andra. Föreningen bildades 2015 och ersatte då ett tidigare mer informellt nätverk av arkitektföretag som bildats 2012. Det finns många skäl till varför man som arkitektföretag inte nöjer sig med att bara rita, utan vill ta ett större grepp, visa att man har förmåga och kompetens att medverka i en genomförandeprocess. Att satsa på egen projektutveckling och ta en byggherreroll handlar i första hand om att utveckla arkitektrollen. Det är drivkraften hos föreningen Byggande Arkitekters medlemmar. Inom föreningen finns gemensam vilja att ha möjlighet att följa och kunna påverka processen från idé till färdigställt projekt. Att ta större ansvar för en byggnads tillblivelse är ett sätt att få ökad insyn, vilket ger möjlighet att påverka att projektets arkitektoniska ambitioner och eftersträvade kvalitet verkligen uppnås. Som byggande arkitekt lär man sig alla skeden, från markköp och entreprenadupphandling till projektledning och finansiering. Genom att ha egen erfarenhet och kunskap om ett projekts kritiska punkter samt förståelse för den ekonomiska kalkylen stärker man sin roll som arkitekt och på marknaden. Att visa att man kan hela processen bygger förtroende och ger ett mandat. Förutom tillgången till internt nätverkande och erfarenhetsutbyte arrangerar föreningen årligen ett antal aktiviteter t.ex. projektrevy, studiebesök/studieresor, seminarier och kurser.

Läs mer om föreningen

Möt några av oss

Läs om drivkrafterna bakom viljan att bygga själv som arkitekt. Våra medlemmar berättar om utmaningar, erfarenheter och sina framtidsdrömmar som byggande arkitekter.

Salt Arkitektur

"Man får inte vara rädd för att ansvaret i rollen som egen byggherre blir större. Det är i det ansvarstagandet som möjligheterna finns."

OKIDOKI

"Efter några år av projekt där entreprenören sitter på en piedestal och kryssar bort alla kvaliteter blir man lite sugen på att göra det själv istället."

Wåhlin Arkitekter

"Jag har alltid intresserat mig för byggandet i sig och att göra det i egen regi skapar en helhetsbild av vad skapandet av arkitektur kan innebära. "

YES! Arkitekter

"Jag blev medlem för att få ett prestigelöst utbyte kollegor emellan där jag genom att lära av andra kan gör nya misstag (fast helst inte några misstag) istället för att upprepa redan gjorda."

Medlemmar

Anders Holmberg arkitektkontor

Besök hemsida

Arkibad

Besök hemsida

Ascape Arkitektur

Besök hemsida

Campus Arkitekter

Besök hemsida

Deurell Arkitekter

Besök hemsida

Equator Arkitekter

Besök hemsida

HelgessonGonzaga Arkitekter

Besök hemsida

Inkluderande Fastigheter

Besök hemsida

Inobi

Besök hemsida

Johannes Igelström AB

Besök hemsida

Larsson arkitekter

Besök hemsida

Lumen arkitekter

Besök hemsida

Murman Arkitekter

Besök hemsida

Måns Malmborg Arkitektur & Bygg

Besök hemsida

Nordmark & Nordmark Arkitekter

Besök hemsida

Nyréns Arkitektkontor

Besök hemsida

OkiDoki Arkitekter

Besök hemsida

Omniplan

Besök hemsida

Radar arkitektur & planering

Besök hemsida

Rossing Arkitekter AB

Besök hemsida

Salt Arkitektur

Besök hemsida

sandellsandberg arkitekter

Besök hemsida

Semrén & Månsson

Besök hemsida

Siegel Arkitekter

Besök hemsida

Spridd

Besök hemsida

Stadstudio

Besök hemsida

Waldermarson Arkitekter

Besök hemsida

Wåhlin Arkitekter

Besök hemsida

YES Arkitekter

Besök hemsida
Till toppen