Start2024-07-02T09:27:35+02:00

Vi är Byggande Arkitekter

Föreningen Byggande Arkitekter består av arkitektföretag som vill utveckla projekt i egen regi eller i samverkan med andra. Föreningen bildades 2015 och ersatte då ett tidigare mer informellt nätverk av arkitektföretag som bildats 2012. Det finns många skäl till varför man som arkitektföretag inte nöjer sig med att bara rita, utan vill ta ett större grepp, visa att man har förmåga och kompetens att medverka i en genomförandeprocess. Att satsa på egen projektutveckling och ta en byggherreroll handlar i första hand om att utveckla arkitektrollen. Det är drivkraften hos föreningen Byggande Arkitekters medlemmar. Inom föreningen finns gemensam vilja att ha möjlighet att följa och kunna påverka processen från idé till färdigställt projekt. Att ta större ansvar för en byggnads tillblivelse är ett sätt att få ökad insyn, vilket ger möjlighet att påverka att projektets arkitektoniska ambitioner och eftersträvade kvalitet verkligen uppnås. Som byggande arkitekt lär man sig alla skeden, från markköp och entreprenadupphandling till projektledning och finansiering. Genom att ha egen erfarenhet och kunskap om ett projekts kritiska punkter samt förståelse för den ekonomiska kalkylen stärker man sin roll som arkitekt och på marknaden. Att visa att man kan hela processen bygger förtroende och ger ett mandat. Förutom tillgången till internt nätverkande och erfarenhetsutbyte arrangerar föreningen årligen ett antal aktiviteter t.ex. projektrevy, studiebesök/studieresor, seminarier och kurser.

Möt några av oss

Läs om drivkrafterna bakom viljan att bygga själv som arkitekt. Våra medlemmar berättar om utmaningar, erfarenheter och sina framtidsdrömmar som byggande arkitekter.

Salt Arkitektur

"Man får inte vara rädd för att ansvaret i rollen som egen byggherre blir större. Det är i det ansvarstagandet som möjligheterna finns."

OKIDOKI

"Efter några år av projekt där entreprenören sitter på en piedestal och kryssar bort alla kvaliteter blir man lite sugen på att göra det själv istället."

Wåhlin Arkitekter

"Jag har alltid intresserat mig för byggandet i sig och att göra det i egen regi skapar en helhetsbild av vad skapandet av arkitektur kan innebära. "

Medlemmar

Anders Holmberg arkitektkontor

Ascape Arkitektur

Belleville Arkitektkontor

Campus Arkitekter

Deurell Arkitekter

Equator Arkitekter

Inkluderande Fastigheter

Johannes Igelström AB

Larsson arkitekter

Lumen arkitekter

Murman Arkitekter

Måns Malmborg Arkitektur & Bygg

Nordmark & Nordmark Arkitekter

Nyréns Arkitektkontor

OkiDoki Arkitekter

Omniplan

Rossing Arkitekter AB

Salt Arkitektur

sandellsandberg arkitekter

Semrén & Månsson

Siegel Arkitekter

Stadstudio

Waldermarson Arkitekter

White Arkitekter

Wåhlin Arkitekter

YES Arkitekter

Till toppen