Stadstudio AB
Stadstudio AB
Wåhlin Arkitekter AB
Wåhlin Arkitekter AB
hauschild + siegel architecture AB
hauschild + siegel architecture AB
Inobi AB
Inobi AB
Rossing Arkitekter AB
Rossing Arkitekter AB
Equator Stockholm AB
Equator Stockholm AB
Sandellsandberg Arkitekter AB
Sandellsandberg Arkitekter AB
Semrén & Månsson AB
Semrén & Månsson AB
Larsson Arkitekter AB
Larsson Arkitekter AB
Anders Holmberg Arkitekter AB
Anders Holmberg Arkitekter AB
Lumen Arkitekter AB
Lumen Arkitekter AB
Radar Arkitektur & Planering AB
Radar Arkitektur & Planering AB
Nordmark & Nordmark arkitekter AB
Nordmark & Nordmark arkitekter AB
Johannes Igelström AB
Johannes Igelström AB
Omniplan AB
Omniplan AB
Malmström Edström Arkitekter Ingenjörer AB
Malmström Edström Arkitekter Ingenjörer AB
OkiDoki Arkitekter AB
OkiDoki Arkitekter AB
MAF Arkitektkontor AB
MAF Arkitektkontor AB
AB Salt Arkitektur
AB Salt Arkitektur
Waldemarson Arkitekter AB
Waldemarson Arkitekter AB
Murman Arkitekter AB
Murman Arkitekter AB

Föreningen Byggande Arkitekter består av arkitektföretag som vill stärka arkitekternas roll i planerings- och byggprocessen genom att ta en byggherreroll och därmed initiera och genomföra projekt i egen regi, självständigt eller i partnerskap med andra.

Du är välkommen att direkt kontakta något av medlemsföretagen i Byggande Arkitekter. Vill du veta mer om Föreningen Byggande Arkitekter eller har allmänna frågor är du välkommen att kontakta oss:

Matilda Stannow
[email protected]
+46702099584

Joakim Uebel
[email protected]
+46709632725

 

Det här är Byggande Arkitekter

Föreningen Byggande Arkitekter bildades våren 2015. Föreningen består av arkitektföretag med intresse för att stärka arkitektens roll i planerings- och byggprocessen genom att initiera och, självständigt eller i olika former av partnerskap, genomföra projekt i egen regi.

Genom mötesverksamhet, utbildningssatsningar och studiebesök vill Byggande Arkitekter medverka till erfarenhetsutbyte och gemensam kunskapsuppbyggnad och därmed stärka medlemsföretagen i arbetet med att initiera och genomföra projekt i egen regi.

Byggande Arkitekter samlar in och dokumenterar kunskaper och erfarenheter av att utveckla och genomföra projekt i egen regi. Målsättningen är att sådana kunskaper och erfarenheter fritt delas bland föreningens medlemmar.

Genom kontakter och uppsökande verksamhet i kommuner vill Byggande Arkitekter medverka till att skapa ökat intresse för arkitektföretaget som byggherre. Byggande Arkitekter ska även i övrigt informera om och bedriva opinionsbildning kring arkitektföretaget i rollen som byggherre.

Byggande Arkitekter erbjuder arkitektföretag som ännu inte genomfört egna projekt, men med ambition att ta rollen, ett adjungerat medlemskap i reningen.

Föreningen Byggande Arkitekter har 33 arkitektföretag som medlemmar.

Det här vill Byggande Arkiteker

Arkitektföretag som väljer att bli byggherrar kan ha flera olika skäl till att söka en sådan roll. Det som förenar är en vilja till att ta en mer aktiv roll i ett bättre samhällsbyggande och en strävan att tydligt etablera arkitektur som ett väsentligt kvalitetsbegrepp, inte minst i det svenska bostadsbyggandet.

Arkitektföretag som väljer rollen som byggande arkitekt skaffar sig en kompetens att hantera komplicerade byggprocesser vilket också stärker arkitektföretaget i mer traditionella roller och åtaganden.

Sverige behöver ett bostadsbyggande utanför de stora bostadsbyggarnas industrialiserade och alltmer standardiserade processer som alltför ofta ger ett slätstruket och enahanda resultat. För en god stadsutveckling behövs många fler, och mindre, aktörer som bygger bostäder och som bidrar till större variation och en ökad mångfald. Genom att möjliggöra för fler mindre aktörer att bygga går det att åstadkomma ett mer omväxlande, mer intressant och ett mer ansvarstagande byggande. Ett sådant byggande kan också bli billigare genom att mindre företag med mindre projekt har lägre kostnader.

Byggande Arkitekter ger sina bidrag till en sådan utveckling genom en vilja att åstadkomma ett genuint kvalitetspräglat byggande med utgångspunkt i arkitektonisk hållbarhet och stadskvalitet.

De som idag har störst möjligheter att främja en sådan utveckling är kommunerna. I kommunerna är idag också drivkraften stark att åstadkomma en långsiktigt hållbar stadsutveckling. Det som Sveriges tillväxtkommuner behöver göra för att lyckas med en sådan strävan och få fler att bygga, en större variation i det som byggs och ett byggande som bättre motsvarar människors behov och önskningar är följande:

Mindre tomter.
Genom att gå från ofta kvartersstora markanvisningar till mindre byggrätter får fler möjlighet att bygga.

Planläggning först, markanvisning därefter.
Med mer generella planer och en sen markanvisning blir den långa planprocessen inte längre ett problem för byggherren utan en intern kommunal angelägenhet.

Markanvisning med större inslag av kvalitets- och hållbarhetskriterier.
Om marken upplåts på marknadsmässiga villkor till den som bäst uppfyller ambitionerna när det gäller hållbarhet, stadsbyggnad, arkitektur eller vad kommunen vill prioritera på en viss plats, kommer det ambitiösa att gynnas på bekostnad av det standardiserade och likriktade.

Fungerande finansiering som ger utrymme för även mindre aktörer att ta ansvar för bostadsbyggandet.
Finansieringsfrågor är ett generellt problem för de flesta som bygger bostäder,men problemen är ändå störst för mindre, och nya, aktörer. Finansiering av bostadsbyggandet är inte i första hand ett kommunalt ansvar. Samtidigt är dagens principer där byggherren tvingas betala dyra utredningar, planavgifter, köpa mark eller på annat sätt ligga ute med stora belopp långt innan byggandet kan påbörjas ett stort hinder för dem som inte har stora ekonomiska reserver. Därför behövs finansieringsmodeller och processer som ger möjlighet för den mindre byggherren att hantera betalningarna så sent som möjligt i processen.

Om Byggande Arkitekter

Föreningen Byggande Arkitekter bildades i mars 2015. Arkitektföretag som har byggt eller bygger i egen regi kan vara ordinarie medlemmar i föreningen. Arkitektföretag som är intresserade av byggherrerollen, men ännu inte tagit steget in i denna kan vara adjungerade medlemmar och får då del av föreningens samlade verksamhet.

Föreningens styrelse består 2020 av Joakim Uebel (ordförande), VD, Sandellsandberg Arkitekter AB, Magnus Månsson (vice ordförande), arkitekt SAR/MSA, Semrén & Månsson Arkitektkontor AB, Staffan Schartner, arkitekt SAR/MSA, Omniplan AB, Marika Thulin, arkitekt SAR/MSA, AB Salt Arkitektur samt Andreas Ferm, arkitekt SAR/MSA, Guise AB

Stadgar för Föreningen för Byggande Arkitekter finner du här.

Läs mer

 

Aktuellt

God jul och ett gott nytt Byggande Arkitekter-år.

Det har minst sagt varit ett annorlunda år. Glädjande nog pågår flera former av egen regi-projekt i olika skeden bland föreningens 33 medlemskontor. Men på grund av Coronans restriktioner blev vårt föreningsliv inte riktig som vi tänkt oss under året, då flera aktiviteter behövt skjutas på framtiden. Just nu arbetar vi med vårt verksamhetsprogram för 2021 och hoppas att under våren kunna dra igång både kurser och medlemsmöten i fysisk form igen, men även initiera former för digitala infomöten.

Arbetet med Byggande Arkitekters nya hemsida är i full gång och beräknas lanseras i slutet av februari. Denna sida ligger uppe under tiden, men vi uppdaterar den inte med ny information. Hör istället gärna av er till mig om ni har frågor kring vår verksamhet inför 2021, om medlemskap eller vill ha kontakt med våra medlemskontor.
Allt gott, Matilda Stannow / [email protected]

Det har minst sagt varit ett annorlunda år. Glädjande nog pågår flera former av egen regi-projekt i olika skeden bland föreningens 33 medlemskontor. Men på grund av Coronans restriktioner blev vårt föreningsliv inte riktig som vi tänkt oss under året, då flera aktiviteter behövt skjutas på framtiden. Just nu arbetar vi med vårt verksamhetsprogram för 2021 och hoppas att under våren kunna dra igång både kurser och medlemsmöten i fysisk form igen, men även initiera former för digitala infomöten.

Arbetet med Byggande Arkitekters nya hemsida är i full gång och beräknas lanseras i slutet av februari. Denna sida ligger uppe under tiden, men vi uppdaterar den inte med ny information. Hör istället gärna av er till mig om ni har frågor kring vår verksamhet inför 2021, om medlemskap eller vill ha kontakt med våra medlemskontor.
Allt gott, Matilda Stannow / [email protected]

Byggande Arkitekters nya informationsfolder, här som pdf

Som ett led i föreningens synlighet har vi tagit fram en informationsfolder om Byggande Arkitekters verksamhet. Tanken är att brett väcka nyfikenhet och intresse kring föreningen till kommuner, fastighetsutvecklare, arkitektkollegor och media. I foldern beskrivs kortfattat våra intentioner, mål, bakgrund och lista över alla medlemföretag. Vi trycker en upplaga till hösten. Men här finns en nedladdningsbar pdf så länge. Sprid den gärna i era nätverk. Ladda ner pdf här.

Som ett led i föreningens synlighet har vi tagit fram en informationsfolder om Byggande Arkitekters verksamhet. Tanken är att brett väcka nyfikenhet och intresse kring föreningen till kommuner, fastighetsutvecklare, arkitektkollegor och media. I foldern beskrivs kortfattat våra intentioner, mål, bakgrund och lista över alla medlemföretag. Vi trycker en upplaga till hösten. Men här finns en nedladdningsbar pdf så länge. Sprid den gärna i era nätverk. Ladda ner pdf här.

I Coronans tid

På grund av Corona-viruset pausar vi föreninges fysiska möten och sammankomster under våren, det innebär tex att vi flyttar fram Byggande Arkitkekters Projektrevy till hösten och även att vi avvaktar med att bjuda in till höstens planerade kurs i fastighetsekonomi. Om ni har frågor kring detta får ni gärna kontakta Matilda Stannow [email protected]

På grund av Corona-viruset pausar vi föreninges fysiska möten och sammankomster under våren, det innebär tex att vi flyttar fram Byggande Arkitkekters Projektrevy till hösten och även att vi avvaktar med att bjuda in till höstens planerade kurs i fastighetsekonomi. Om ni har frågor kring detta får ni gärna kontakta Matilda Stannow [email protected]

Visa fler

Medlemmar

Klicka på en logga för att läs mer om medlemsföretaget

 

Ordinarie medlemmar

Adjungerade medlemmar