Bli en Byggande arkitekt

Föreningen Byggande Arkitekter är i första hand ett forum för erfarenhetsutbyte och kunskapsuppbyggnad mellan föreningens medlemmar. Förutom tillgången till internt nätverkande arrangerar föreningen årligen ett antal aktiviteter tex projektrevy, studiebesök/studieresor, seminarier och kurser samt en årsstämma vart annat år. Våra aktiviteter planeras och genomförs med hjälp av föreningsmedlemmar i samarbete med projektledare och styrelsen.

Om medlemskap – ur föreningens stadgar:
Föreningen Byggande Arkitekter består av arkitektföretag som självständigt eller i partnerskap med andra företag har genomfört, eller genomför, byggprojekt i egen regi. Medlemskap i föreningen kan vinnas av arkitektföretag som har genomfört, genomför eller söker genomföra sådana projekt. Föreningens styrelse beviljar medlemskap.

Ordinarie medlemskap
Arkitektföretag som har genomfört eller genomför byggprojekt i egen regi, självständigt eller i partnerskap med annan, beviljas ordinarie medlemskap.

Adjungerat medlemskap
Föreningen Byggande Arkitekter ska erbjuda arkitektföretag med ambition att genomföra projekt i egen regi men som ännu inte genomfört sådana projekt att få del av och medverka i det arbete som bedrivs inom föreningen genom ett adjungerat medlemskap.

Aktuell serviceavgift 2021 (exkl moms)

Företagsstorlek/Anställda Avgift kr
1 6000
2-5 8500
6-10 11000
11-20 13000
21-50 17000
>50 22000

Medlemskap i föreningen beviljas av föreningens styrelse.
Förutom serviceavgift tillkommer ett medlemskap i föreningen på 100 kr / år.

Medlemsföretag 2021

AB Salt Arkitektur
Albert Orrling Architecture AB
Anders Holmberg Arkitekter AB
Arkibad AB
Arkitekterna Krook & Tjäder AB
Ascape Arkitekter AB
Campus Arkitekter
Deurell Arkitekter AB
Equator Stockholm AB
HelgessonGonzaga Arkitekter AB
Inobi AB
Johannes Igelström AB
Larsson Arkitekter i Stockholm AB
Lumen Arkitekter AB
MAF Arkitektkontor AB
Murman Arkitekter AB
Måns Malmborg Arkitektur & Bygg AB
Nordmark & Nordmark Arkitekter AB
Nyréns Arkitektkontor AB
OkiDoki Arkitekter AB
Omniplan AB
Radar arkitektur och planering AB
Rossing Arkitekter AB
Sandellsandberg Arkitekter AB
Semrén + Månsson Arkitektkontor AB
Siegel Architecture AB
Spridd AB
Stadstudio AB
Strand Arkitektur AB
Waldemarson Arkitekter AB
Wåhlin arkitekter AB
YES arkitekter AB