”Jag har alltid intresserat mig för byggandet i sig och att göra det i egen regi skapar en helhetsbild av vad skapandet av arkitektur kan innebära.”

Varför vill du ”bygga själv” och varför blev du med i föreningen Byggande Arkitekter?

Jag har alltid intresserat mig för byggandet i sig och att göra det i egen regi skapar en helhetsbild av vad skapandet av arkitektur kan innebära. Ekonomi och projektstyrning är en integrerad del av vårt arbete som arkitekter men vi får sällan möjlighet att engagera oss i dessa frågor i vanliga projekt. Att driva egna projekt är dessutom en möjlighet till att få en ökad lönsamhet.

Vilka extra kunskaper och eventuellt egenskaper anser du behövs för att man som arkitekt ska lyckas ta en större roll, tex vara sin egen byggherre? 

Framförallt behöver man kunskap och en bred sådan. Små projekt är relativt lätta att hantera medans större kräver en kunskap i finansiering och kalkylering som få arkitekter har. För att driva egenregiprojekt måste man ha mod och engagemang samt ett intresse att bredda sitt yrkesområde och hantera frågor som man kanske inte är van vid.

Ge en kort beskrivning av ett (eller ett par) av dina färdigställda och/eller ”på ritbordet”-projekt?

Vi vann en markanvisningstävling för 16 rad- och kedjehus i norra Stockholmsområdet. Det var oerhört stimulerande att kunna styra byggandet mot vad vi ansåg som viktigast.

”Vilka samarbetspartner man väljer är avgörande för hur lätt ”resan” blir.”

Vad skiljer det här projektet/projekten från ”ett vanligt” arkitektuppdrag? 

Framförallt skiljer det sig i synen på produkten och olika ställningstaganden när det gäller utformning och teknik. I stort hade nog husen blivit liknande men vi kunde prioritera och ta ansvar på ett vettigt sätt.

Vad har du lärt dig från projekt där du arbetat som byggande arkitekt?
Gärna både positivt och det som varit svårt.

Vi har lärt oss att man måste kunna hantera de flesta ekonomiska spörsmålen. Vilka samarbetspartner man väljer är avgörande för hur lätt ”resan” blir. Jag har insett hur svårt och komplext det kan vara.

På vilket sätt tror du att arkitektrollen har förändrats om 10 år?

Jag tror inte att den förändras på ett avgörande sätt. Det jag hoppas på att vi kan både fördjupa och bredda vår kompetens.

Och till sist, om du får drömma, vilken typ av egen regi-projekt bygger du då?

Jag skulle gärna bygga ett eget mindre kontorskomplex eller ett boende där alla åldrar samsas.

Wåhlin Arkitekter

Kontaktperson: Per Wåhlin Arkitekt SAR/MSA Vd
Arkitektkontor: Wåhlin Arkitekter AB
Ort: Stockholm
Kontoret startade: 1994

Vår hemsida