Foto: Ateljé Lena

”Man får inte vara rädd för att ansvaret i rollen som egen byggherre blir större. Det är i det ansvarstagandet som möjligheterna finns.”

Varför vill du ”bygga själv” och varför blev du med i föreningen Byggande Arkitekter?

Salt Arkitektur vill bygga själv för att få större inflytande i hela arkitekt- och byggnadsprocessen, från första skissdrag tills kunden har nyckeln i handen. Jag blev medlem i föreningen Byggande Arkitekter i samband med kontorets första egenregi-projekt. Det visade sig vara ett fantastiskt sammanhang för erfarenhetsutbyte, kunskapsinhämtning och inspiration om egenregi-byggande.

Vilka extra kunskaper och eventuellt egenskaper anser du behövs för att man som arkitekt ska lyckas ta en större roll, tex vara sin egen byggherre? 

Man får inte vara rädd för att ansvaret i rollen som egen byggherre blir större. Det är i det ansvarstagandet som möjligheterna finns. Man behöver (och får) mer ingående kunskap om ekonomi, byggprocess och logistik då man bygger i egen regi. I Salt Arkitekturs fall även om försäljning och avtal.

Foto: Ateljé Lena

Ge en kort beskrivning av ett (eller ett par) av dina färdigställda och/eller ”på ritbordet”-projekt?

En villagata med KUNO-hus (KUNO för klimatsmart, underhållsfritt, nära och oorganiskt) är Salt Arkitekturs första egenregi-projekt. 14 st friliggande enplansvillor med förråd och carport. Villorna är utrustade med solpaneler och har mycket låga driftskostnader. De 14 äganderätterna har blivit mycket väl emottagna av de boende som vittnar om ytterligare efterfrågan. Projektet utfördes i ett samarbete med en entreprenör.

”Jag är övertygad om att ett större inflytande över det som byggs gynnar både brukarna och samhället”

Vad skiljer det här projektet/projekten från ”ett vanligt” arkitektuppdrag? 

Det skiljer sig väsentligt i frågan om vilket inflytande som jag har haft över projektet, vilket utmynnade i mycket konsekvent utförda byggnader med fina boendekvaliteter. Arbetsuppgifterna och rollerna var betydligt fler och med större spännvidd än den ”vanliga” arkitektrollen.

Vad har du lärt dig från projekt där du arbetat som byggande arkitekt?
Gärna både positivt och det som varit svårt.

Det positiva jag tar med mig är att det går! Även om den ekonomiska kalkylen brast (en mycket viktig lärdom) och vinsten blev marginell, så väger glädjen över det fina resultatet tungt. Förfrågningsunderlaget gick ut i en tid då det var mycket hett på marknaden (timing är också viktigt) och därför togs beslutet att handla upp projektet som en delad entreprenad i stället för en generalentreprenad. Det var ett stort och tidskrävande arbete då man ska etablera många nya kontakter. Samordning och logistiken blev av samma anledning stora uppgifter (och utgifter). Nästa gång står vi bättre rustade.

På vilket sätt tror du att arkitektrollen har förändrats om 10 år?

Jag vill gärna tro att det finns möjligheter för fler aktörer på marknaden. Att arkitekter bygger mer i egen regi eller i samarbeten för större inflytande över det som byggs. Jag är övertygad om att det gynnar både brukarna och samhället.

Och till sist, om du får drömma, vilken typ av egen regi-projekt bygger du då?

Gärna fler bra boenden. Utmaningen är att göra det kostnadseffektivt med bibehållna kvaliteter. Målgruppen i KUNO-projektet är de som redan är etablerade i bostadskarusellen, att även kunna ge dem som ska kliva på för första gången chansen är en dröm.

Salt Arkitektur

Kontaktperson: Marika Thulin, Arkitekt SAR/MSA, VD, ansvarig arkitekt
Arkitektkontor: AB Salt Arkitektur
Ort: Ängelholm
Kontoret startade: 2011

Vår hemsida