I vårt dagliga värv som arkitekter får vi ständigt breddade och fördjupade kunskaper i konsten att bygga och planera. För att ytterligare stärka vår kompetens och kunna öka vår förståelse för våra kunders affärer vill vi vara mer involverade i hela byggprocessen. Därför söker vi markanvisningar och tomter för bostadsexploateringar.

Det finns ytterligare en anledning vid sidan om erfarenhet och kompetens till att vi vill vara byggande arkitekter; Det är spännande och entusiasmerande att ta hela ansvaret. Och det är roligt att skapa på papper och pröva i det verkliga livet. Det ligger nog alla arkitekter varmt om hjärtat – men det gäller att våga.

Wåhlin Arkitekter grundades 1994 och arbetar med allt från stadsplanering till inredning.

Hemnet, Vattmyra Alléparken


Kontakta Wåhlin Arkitekter AB

Per Wåhlin

[email protected]