1. Östra Sala Backe, markanvisningstävling, Uppsala, Småa
 2. Roslags-Näsby, markanvisningstävling, Täby, egen regi
 3. Ombyggnad/inredning av biografbyggnad till kontor, Stockholm, Creuna/Savilles
 4. Utveckling av nytt torg vid Granängsringen, markanvisning, Tyresö, egen regi
 5. Brf Hydrografen, flerbostadshus (under försäljning), egen regi
 6. Rosendal, markanvisningstävling, Uppsala, Småa
 7. Studentboende, Stockholm (inflyttning 2015), NCC
 8. Ombyggnad/restaurering av Viktor Rydbergs Gymnasium, Stockholm, Ramsbury Property
 9. Rosendal, markanvisningstävling, Uppsala, Wallenstam

Vi är sandellsandberg arkitekter

 • Vi grundades 1995.
 • Vi är 35 talangfulla arkitekter och ingenjörer.
 • Vi utvecklar allt från stadsplaner till produkter.
 • Vi skall skapa intressant, funktionell arkitektur som engagerar och skapar värde för våra uppdragsgivare.
 • Vi tar avstamp i vår byggnadskultur och tolkar den i vår tid.
 • Vi är pragmatiska, nyfikna och engagerade.
 • Vi kvalitetssäkrar våra leveranser.
 • Vi respekterar kundens och därigenom vår egen ekonomi.
 • Vi intresserar oss för tekniker som skapar hållbara byggnader, interiörer och produkter.
 • Vi skall vara en inspirerande arbetsplats där den enskilde medarbetaren ges stort ansvar.
 • Vi har en familjär stämning på kontoret.
 • Tillsammans skapar vi framtidens arkitektur.
 • Tillsammans med Byggande Arkitekter.

Kontakta Sandellsandberg Arkitekter AB

Joakim Uebel

[email protected]

070-963 27 25