Radar grundades 2003 med en tydlig idé om att de utmaningar som framtidens samhällsbyggande stod inför krävde en ökad och välgrundad förståelse för att ta till vara på den potential som ryms i olika former av fysiska miljöer och strukturer. När kontoret tre år senare hade växt från två till fem personer var det en grupp med fyra olika utbildningar och erfarenheter från olika miljöer. Den bredden var unik då. När det nu gått femton år kan vi konstatera att alla de uppdrag som är genomförda bär spår av kontorets kunskapsbredd och attityd att engagera olika kompetenser och alltid sätta människan i fokus. Komplexiteten har inte minskat, istället är det tvärtom.

Vår vision är att skapa framtidens betydelsefulla miljöer genom sinnlig gestaltning och omtänksamt genomförande. Vi tror att vi är ovanligt väl rustade för att arbeta utifrån ett helhetsperspektiv med människan och hennes förutsättningar för ett gott vardagsliv i fokus.

 

 

Så kan allt vi gör sammanfattas, oavsett om det är en förstudie för ett bostadskvarter, en detaljplan eller en strategi för en stadsdel. Med människan som utgångspunkt för uppdragen blir skalan human och tilltalande. Gestaltningen av miljöer präglas av morgondagens behov av hållbarhet och innovativa uttryck. Vi är ständigt på jakt efter och utvecklar konkreta sätt att arbeta med och gestalta för hållbar utveckling och under 2019 tar vi en tydlig sats mot hållbarhet. Som byggande arkitekter vill vi skapa oss bättre möjligheter till kontroll på dessa frågors genomförande.

 

http://www.radar-arkplan.se/wp-content/uploads/2016/02/radar-fasad2.jpg?id=746

 

Kontoret är organiserat tematiskt. Vi arbetar med planering, arkitektur, landskapsarkitektur, stadsbyggnad och stadsliv – sammanflätade teman som befolkas tvärfackligt. Genom återkommande möten håller respektive tema sig uppdaterade med det som är aktuellt och viktigt. Syftet är att samtidigt som vi levererar i uppdrag, har vi en pågående diskussion om hur vi kan utveckla metoder och processer för att slutresultatet i uppdragen ska bli riktigt bra. Läs mer om oss och projekt vi arbetar med här.

 


Kontakta Radar Arkitektur & Planering AB

Pär Thurfjell

[email protected]

0707-762355