Radar arkitektur & planering har funnits sedan 2003 och arbetar med alla faser i byggprojektet: från från detaljplan, gestaltning av landskap och olika slags byggnader till produktion. Vi är ett kontor med lång erfarenhet av att leda processer med hög grad av komplexitet och driver både dialoger, konsekvensanalyser och exploatörsdrivna planförfaranden.

Viljan att bli en byggande arkitekt är naturlig för ett företag som drivs av arkitekter, planerare och byggentreprenörer med intresse för samhällsutveckling. Stegvis har företaget utvecklats med ambitioner att både rita och bygga projekten på egen hand.

Drivkraften bakom denna ambition handlar å ena sidan om en vilja att ständigt utveckla verksamheten och de tjänster vi tillhandahåller för att helt enkelt bli bättre på att skapa samtidens och framtidens hållbara hus och miljöer. Vi vill uppfattas som en trygg samarbetspartner för både vår kund och dennes kund, som någon som inte bara säkrar arkitekturfrågor utan även andra delar av projektet: vardagslivsförutsättningar, byggekonomi, organisation, teknik, genomförande och energi.

Detta gör vi inte enbart genom att iklä oss byggherrerollen, utan även genom att i verksamheten ha deltagit i genomförandeskedet på flera olika sätt; som projektledare, som CM-konsult samt i eget entreprenadbolag.

Vår drivkraft att arbeta med egenutvecklade projekt i en byggherreroll utgår från övertygelsen att arkitekter kan bidra till en välbehövlig mångfald inom bostadsbyggandet, både för processledning som själva produkten.

Vi kan ta oss an projekt med andra slags genomförandemodeller än de som är gängse i branschen och initiera och driva projekt som byggemenskap. Vi kan ta oss an platser och situationer där traditionella exploatörer och byggföretag kanske inte är den för projektet mest optimala lösningen.

Vår ambition är att tillsammans med andra byggande arkitekter bli ett spännande komplement på bostadsmarknaden.

 


Kontakta Radar Arkitektur & Planering AB

Pär Thurfjell

[email protected]

0707-762355