omniplan utvecklar, projekterar och leder ny- och ombyggnadsprojekt

Under många år har omniplan arbetat som projektörer, projektledare och byggherreombud åt privata och offentliga uppdragsgivare. Vår framtid ligger i att själva ta initiativ till byggprojekt, i att vara rådgivare till byggemenskaper och till kommuner som vill arbeta med byggemenskaper (vilket inte utesluter andra intressanta projekt, t ex inom ramen för våra ramavtal med UD och Fastighetsverket) Även om vår uppgift som arkitekter i första hand är att vara byggherrens stöd i processen med att formulera och förverkliga sina idéer tvekar vi inte att ta egna initiativ när vi inte hittar de uppdragsgivare vi gärna arbetar med.

Vallastaden kv Integralen 6 / BRF iValla

Vid det lilla torget mitt i den superintressanta nya stadsdelen i Linköping ligger vårt första realiserade, egenutvecklade hus.

Projektet vilar på två idéer:
– Aktivering av privat småskaligt kapital för att bygga och äga huset
– Innovativ trästomme och extrem flexibilitet för maximal hållbarhet

På samma sätt som i många andra länder gör vi det möjligt för privatpersoner att äga en enskild lägenhet för uthyrning. På så sätt kan utbudet av hyreslägenheter öka, småsparare kan få bättre avkastning på sina sparpengar och kapitalförsörjningen till bostadsbyggandet förbättras.

Bara de byggnader som framtiden kan och vill behålla är hållbara på riktigt. Det enda vi vet om framtiden är att den kommer att vara annorlunda än vi tror. Vi har därför skapat en robust och flexibel byggnad där inga schakt eller bärande väggar styr hur våningsplanen används och där till och med badrummen och balkongdörrarna lätt går att flytta för att anpassa huset till framtida förändringar och användningar.

Flytande förskola

Tillsammans med de erfarna förskollärarna på Emil & Emilia och med stöd av den tidigare projektchefen för Hammarby Sjöstad, Lars Fränne, utvecklade vi ett projekt för en liten men fullvärdig förskola att placeras vid kajen i nya, barnrika stadsdelar. För att fungera i kajmiljön har förskolan mycket båtkänsla, samtidigt är alla barnsäkerhets-, tillgänglighets och arbetsmiljöaspekter tillgodosedda.

Vi har varit nära att få projektet i sjön på olika ställen i Stockholm, t ex vid Sigridsberg på Kungsholmen (bilden) men än så länge är det ett idéprojekt.


Kontakta Omniplan AB

Staffan Schartner

[email protected]

08-55 69 79 50