Fastighetsutvecklingsbolaget Eljest grundades och drivs av medarbetare på Nordmark & Nordmark arkitekter med målet att bygga hållbara bostäder i egen regi. Idén att ta över byggherrerollen hade länge diskuterats på kontoret och när en central tomt på Kronanbacken vid foten av friluftsområdet Ormberget i Luleå blev över från en tidigare exploatering såg vi möjligheten att starta upp ett pilotprojekt. Den sluttande tomten gjorde det olämpligt för den tidigare byggherren att fortsätta då alltför stora problem skulle följa av schaktningen som krävdes för att placera hus på plan tomt. Eljest fick köpa tomten av Luleå kommun under löfte att anpassa bebyggelsen till naturen och bygga efter platsens villkor, något som redan fanns med i planerna.

Projektet genomfördes i nära samarbete med Vittjärvhus i Boden AB där fokus låg på att hitta gemensamma lösningar kring konstruktion och detaljer, och både parter redovisade öppna böcker kring ekonomin. En enorm fördel när det gäller att förena god arkitektur med processnära tillverkning och i slutändan god ekonomi för samtliga parter. Ytterväggarna utgörs av en diffusionsöppen lättregelstomme med cellulosaisolering och de allra flesta ytskikten invändigt utgörs av antingen plywood eller träpanel för att minska klimatavtrycket.

Resultatet av pilotprojektet är tre kedjehus i två nivåer på ca 130 kvm BOA som följer den naturliga sluttningen. Inflyttning skedde under 2019.

Kontakta projektledare Albin Grind för mer information.

 


Kontakta Nordmark & Nordmark arkitekter AB

Projektledare: Albin Grind

[email protected]