Att Murman arkitekter blev byggande arkitekter startade 2004 genom att Hans Murman bildade ett fastighetsbolag tillsammans med en byggprojektledare och en ekonom för att kunna genomföra ett projekt i Åre.

Det var flera faktorer som ledde till att vi ville använda vår erfarenhet och vårt kunnande till att inte bara rita utan även genomföra byggprojekt.

Nyfikenhet och kunskapstörst var två men kanske den främsta var att Vi ville flytta fram våra positioner i byggprocessen och nå resultat genom att vara delaktiga i beslut ända till slutprodukten.

Vi är övertygade om att vi som arkitekter kan skapa mervärden till det byggda i rollen som byggherre. Och att byggherrerollen gör oss till bättre arkitekter.

Sandåkern projekt 2010-

Det här projektet är ett samverkansprojekt mellan Martinsons, Tyréns och Murman arkitekter.

Projektet började med en markanvisning i Sandåkern i Umeå. Där vi gemensamt beslutade att vi skulle gå in i rollen som byggherre utöver våra egna roller som arkitekt, teknikkonsult och materialleverantör. Målet var att integrera design och teknik i en hållbar byggprocess. Och vi ville gemensamt skapa ett högkvalitativt boende.

I det här samarbetet har det varit självklart att bygga i trä. Dels har vi Martinssons med oss, dels är vårt mål att bygga klimatneutralt. Och trä är de facto det enda kända förnyelsebara byggmaterialet. Så användandet av trä tär inte på jordens resurser så länge vi sköter våra skogar.

Konceptet för Sandåker har vi kallat för ”villor på höjden”. Lägenheterna är grupperade i 4 olika volymer grupperade runt ett halvtempererat trapphus där varje lägenhet egen ingång.

Den bostad vi erbjuder är flexibel och möjlig att förändra över tid. Varje hem går att anpassa för att fungera i olika livssituationer. Genom väl studerade planlösningar; fönstersättning och placering av teknik och våtrum kan bostaden enkelt förändras genom att installationsfria innerväggar läggs till eller ta bort. En traditionell femrumsbostad med en ekonomisk planlösning kan, när behoven förändras, byggas om till en fyra eller en generös trea.

Kök och våtrumsplaceringar är fixerade och tanken är att man kan välja grad av öppenhet i planlösningen

Det skall både synas och kännas att det är träbyggande fasad i limträ och trä både på golv och väggar.

Nu tar vi projektet vidare som ett koncepthus som skall utvecklas och uppföras på flera platser efter lokal anpassning. Och det ut som att projektet snarare kommer att genomföras i eller nära Stockholm än i Sandåkern i Umeå.

VM huset i Åre 2004

Vårt första projekt i egen regi.

En villkorad markanvisning i Åre, innebar att hus för kansliet till Alpina VM 2007 skulle uppföras till en förutbestämd hyra inom ett år från markanvisningsavtalets tecknade.

Det ledde till ett projekt som klarade tidplanen där vi drev projektet som en delad entreprenad till leverans av färdiga och inredda kontorslokaler till VM bolaget, Regionalt Designcenter och 4 st Kontor /lägenheter.

Entreprenadformen ledde till att vi handlade upp entreprenör på löpande räkning mot en budget som vi kunde hålla.

Hans Murman är fortfarande delägare i huset som innehåller Konceptbutik för cyklar, kontorshotell och en blandning av bostäder och kontor vilket bidrar till en levande by och stadsmässig miljö året om.

Rödöns kyrkby 2012

Rödöns kyrkby centralt på Rödön är beläget nära kyrkan och skolan. Här startade 2012 byggandet av 14 st friliggande tvåplansvillor på 139 kvm och uppåt .
Utsikten över det öppna jordbrukslandskapet med Storsjön och Oviksfjällen i söder och västerläge är enastående.

Målet med projektet är att erbjuda:

Modern välfungerande träarkitektur anpassad platsen och till lokal byggnadskultur

Husen är grupperade så att bykänsla med tydliga entréer och rumsbildningar skapas och utrustade med utrymmen för livet på landet. Äkta naturliga material från lokala leverantörer. Tomterna är mellan 800-1000kvm har carport och skotergarage/förråd. Varje hus skall vara unikt men inom ramen för ett helhetskoncept med möjlighet att påverka planlösning och standard.

Sunda hus med låga driftskostnader och låg energiförbrukning.

Välisolerade väggar med jordvärme och varma golv. Smart El och bredbandsanslutning, Slamfärgade fasader med fönster av hög kvalitet och personligt utformade entréer. Husen har en täthet i passivhusklass och därmed låga driftskostnader. Fasaderna mot utsikten i söder har stora generösa glaspartier som även tillvaratar solvärmen på ett passivt sätt och en mer sluten fasad mot norr för att hushålla med värmen.

Ett visningshus är uppfört och hyrs ut, vidare säljs husen med anpassning till köpare.


Kontakta Murman Arkitekter AB

Hans Murman

[email protected]

070-556 12 77