Inom vårt arkitektkontor Malmström Edström arkitekter ingenjörer har vi ansett det väsentligt att även engagera oss i själva tillblivelse- och genomförande processen av ett byggnadsprojekt. Detta ger oss exempelvis möjlighet att på egen hand söka efter lämpliga platser för nya byggnader. Vi har därför tillsammans med ett projektledningsföretag och två entreprenadföretag skapat en organisatorisk enhet vilken följer varje projektet från ax till limpa.

Vårt första projekt uppförs nu på Hisingen i Göteborg. Vi har tillsammans med dåvarande markägare och stadsbyggnadskontoret tagit fram den detaljplan som numera bebyggs. Projektet omfattar 9 stycken enfamiljshus på pelare i en mycket starkt sluttande terräng (1:2), 16 stycken bostadsrätter i fyra s.k. parhus samt ytterligare två enfamiljshus vilka just nu projekteras.

 

 

Genom att söka efter möjliga ”tomter” vilka inte befunnits vara attraktiva för andra större byggherrar menar vi att vi kan bidra till en kvalitativ förtätning av våra städer och samhällen. Vi avser koncentrera vår verksamhet i Västra Götalandsregionen då vi tror att denna typ av byggande bör ha en stark lokal förankring. Vi provar även tanken att vi skulle kunna erbjuda ett nytt och lite annorlunda boende sett till dagens relativt homogena utbud av bostäder.

 

 

Låt oss tillsammans utmana framtiden!

 

Bildmaterial framtaget av Industriromantik


Kontakta Malmström Edström Arkitekter Ingenjörer AB

Björn Edström

[email protected]

031-701 81 55