Tillsammans är vi är ett sällskap specialister inom husbyggnad och stadsplanering som i nära samarbete med våra beställare, skapar hållbara rum och områden.

Lumen Arkitekter arbetar med om-och nybyggnation inom handel, kontor och bostad, samt med detalj- och översiktsplanering, från idé och koncept till slutliga handlingar.

 

På Business Arena i Stockholm träffade vi flera tjänstemän på Umeå kommun och fick en bra kontakt. Med dessa diskuterade vi möjligheten att genomföra projekt i egen regi i Umeå. Detta resulterade att vi deltog i en ”utlyst” markanvisningstävling.

Vi etablerade ett samarbete med Fastighetsbolaget Altira AB för att lättare kunna genomföra projektet.

Markanvisningen gällde en relativt centralt belägen fastighet i Umeå som kommunen ansåg vara av viktig karaktär för stadsbilden. Fastigheten var bebyggd med ett fint K-märkt Västerbottenhus som skulle bevaras, samt ett par lador i sämre skick som det var tillåtet att riva.

Detaljplanen för detta projekt är till hög grad styrande gällande utformning, och anger bland annat fasader i Falurött samt takvinklar lika befintlig bebyggelse m.m.

Skissarbetet gjordes tillsammans med Altira och vi tog fram ett förslag med 4 stycken radhus på. Detta ändrades under bygglovsprocessen till två stycken parhus, för att mera efterlikna den ursprungliga gårdsmiljön. Vi hade även flera diskussioner angående utformningen då vi initialt ville ha en modernare karaktär på dom nya husen medans kommunen önskade sig en mer traditionell utformning, detta gjorde att vi fick rita om husen en del.

Det tillkom även två stycken Attefallshus under processens gång.

Det befintliga Västerbottenhuset styckades av och såldes separat då vi kom fram till att det skulle bli för komplicerat att låta de ingå i en bostadsrättsförening p.g.a. skillnad i ålder, teknisk standard o.s.v.

Försäljningen gick både smidigt och fort. Både ekonomiskt och erfarenhetsmässigt var detta ett spännande och lyckat projekt.


Kontakta Lumen Arkitekter AB

Per Karsman

[email protected]