Johannes Igelström AB genomför uppdrag från skiss till färdiga bygghandlingar av bland annat bostäder, förskolor, vårdboende. Johannes Igelström som driver bolaget inriktade sig redan under studietiden mot byggledning, fastighetsförvaltning och ekonomi och har mångårig erfarenhet av styrelseuppdrag i fastighetsbolag. Vid sidan av arkitektuppdragen uppför Johannes idag sitt tredje projekt i egen regi. Nedan följer de tidigare två projekten.

Nollenergivilla i Lund

Projektet består av två stycken villor med tre bostäder och blev till efter vinst i markanvisningstävling. Projektet är certifierade nollenergihus och provar många tekniska lösningar gällande uppvärmningssystem och konstruktionsprinciper. Stommen består av sandwichelement i grund, väggar och tak. Den andra villan och tredje bostaden i projektet uppförs under 2017-2018.

Fasaden består av lärkpanel, obehandlad puts och gabionburar fyllda med sten. På taket skymtas 26 solcellspaneler. Pooen har en slipad rostfri yta och stomme av armerad betong.

Invändigt är taket klätt med aluminiumplåt och golvet har bambu och i vissa delar industriflytspackel.

Passivhus i Åhus

Enfamiljshus som uppfördes 2009 som ett av Sveriges första passivhus. Huset har en stomme av betong och cellplast och tak i TRP-plåt som är synlig invändigt. Huset har solfångare och glaskasetter limmade direkt in i konstruktionen. Invändigt är golvet av furu och väggarna är gipsputsade.

Kontaktuppgifter:

Johannes Igelström

Tel: 073-369 0603

[email protected]

www.johannesigelstrom.se


Kontakta Johannes Igelström AB

Johannes Igelström

[email protected]

073 - 3690603