Helhetshus har funnits sedan 2008. Vi arbetar med alla faser av ett byggprojekt, från detaljplan till produktion.

Viljan att bli en byggande arkitekt är naturlig för ett företag som startats av byggentreprenörer som med intresse för samhällsplanering och arkitektur sadlat om till arkitekter. Företaget startades således med ambitionen att både rita o bygga våra projekt.

Drivkraften bakom denna ambition handlar å ena sidan om en vilja att ständigt utveckla verksamheten och de tjänster vi tillhandahåller för att helt enkelt bli bättre arkitekter som kan skapa bättre hus och bättre miljöer. Vi vill uppfattas som en trygg samarbetspartner för både vår kund och dennes kund, som inte bara säkrar arkitekturfrågor utan även andra delar av projektet: ekonomi, organisation, teknik, genomförande och energi.

Detta gör vi inte enbart genom att närma oss byggherrerollen, utan även genom att i verksamheten ha deltagit i genomförandeskedet på flera olika sätt; som projektledare, som CM-konsult samt i eget entreprenadbolag.

Vår drivkraft att arbeta med egenutvecklade projekt i byggherrerollen utgår från övertygelsen att arkitekter i byggherrerollen kan bidra till en välbehövlig mångfald inom bostadsbyggande, såväl avseende processerna som själva produkten. Vi kan ta oss an projekt med andra genomförandemodeller jämfört med den övriga marknaden och initiera och driva projekt som byggemenskaper. Vi kan ta oss an platser och situationer där en marknad med mer styrda arbetssätt kanske inte alltid är den bästa lösningen.

Vår önskan är tillsammans med andra byggande arkitekter bli ett spännande komplement i bostadsmarknaden.

Åtta bostadshus på Ärlevägen i Floda, uppförda av Helhetshus 2011. Foto: Bert Leandersson


Kontakta Helhetshus Arkitektstudio AB

Pär Thurfjell

[email protected]

0707-76 23 55