”Jag blev medlem för att få ett prestigelöst utbyte kollegor emellan där jag genom att lära av andra kan gör nya misstag (fast helst inte några misstag) istället för att upprepa redan gjorda.”

Varför vill du ”bygga själv” och varför blev du med i föreningen Byggande Arkitekter?

Jag drivs av en stor lust till att förstå helheten i byggprojekten och drivs av en nyfikenhet på kunskap samt att resultatet av det blir bestående genom en byggnad. Jag blev medlem av byggande arkitekter för att få ett prestigelöst utbyte kollegor emellan där jag genom att lära av andra kan gör nya misstag(fast helst inte några misstag) istället för att upprepa redan gjorda. Jag vill samtidigt ta steget till nästa nivå där det blir större projekt som också omfattar mer kapital och klurigare processer. Det kunskapsutbytet vi har i föreningen är enastående och givmilt. Har man en fråga är det enkelt att höra av sig till någon i föreningen som kan ge råd.

Vilka extra kunskaper och eventuellt egenskaper anser du behövs för att man som arkitekt ska lyckas ta en större roll, tex vara sin egen byggherre? 

Vi Arkitekter är generalister inom byggbranschen men behöver toppa vår kunskap med projektekonomi och byggprocess för att lyckas ta en större roll. Jag önskar att man fick det redan under studieåren på arkitektutbildningen. Varför inte förlänga utbildningen något så att man har den kunskapen redan när man påbörjar sin yrkeskarriär. Har man kunskapen ser jag en naturlig förskjutning i ansvarsfördelningen även i entreprenaderna där arkitektens roll då blir att vara en person som ser till att det man bygger når en gestaltningshöjd, i en kontrollerad byggprocess med en god ekonomi som varar över tid. Mod, samarbetsförmåga och att lita på sitt omdöme/kunskap är egenskaper som krävs för att lyckas ta en större roll i projekten.

Ge en kort beskrivning av ett (eller ett par) av dina färdigställda och/eller ”på ritbordet”-projekt?

Färdigställda:
A) Villa Ulvesund uppfördes på en klippig fastighet som sluttar ner mot havet i Bohuslän. Det byggdes som ett lågenergihus där stor vikt lades på att platsanpassa byggnaden på ett rationellt sätt med en god ekonomisk kontroll till en hög kvalitét.
Projektet var grunden till att arkitektkontoret startade 2010.

B) Villa Ekenhov
På slutet av en väg i Bohuslän uppfördes en tillbyggnad till ett litet bohuslänskt trähus där själva tillbyggnaden är större än ursprungshuset. Ledordet för projektet var internt på kontoret ”svensk nationalromantik möter italiensk minimalism”. Tillbyggnaden är modern i förhållande till ursprungshuset.

Under produktion:
C) Kaptenhus Fiskebäckskil
2014 började arbetet med kaptenshuset i Fiskebäckskil som ligger på ett av det bästa läget mitt i det tätbebyggda samhället. Huset genomgick en brutal behandling i slutet på 80-talet och spåren av den detaljrikedom som en gång fanns var som bortblåst. Fasigheten ligger det numer inom (q); Med q betecknat område utgör kulturhistoriskt värdefull miljö. Bebyggelsens yttre och den utvändiga miljön skall behandlas pietetsfullt, så att den enhetliga och för äldre västkustförhållanden typiska karaktären bibehålles.
2018 påbörjades arbetena på plats med att återskapa det som gått förlorat samtidigt som en källarvåning skapats som tidigare enbart var delvis utsprängd. Huset beräknas vara färdigställt våren 2021.

”Har man kunskapen kan arkitektens roll i entreprenaden bli att vara en person som ser till att det man bygger når en gestaltningshöjd, i en kontrollerad byggprocess med en god ekonomi som varar över tid. ”

Vad skiljer det här projektet/projekten från ”ett vanligt” arkitektuppdrag? 

Färdigställda:
A) Det var mitt examensprojekt som byggdes där jag från arkitektutbildningen helt saknade kunskap om byggprocessen vilket jag nu fick möjlighet att lära mig. Jag fungerade som arkitekt, projektledare, byggledare/(beställarombud) och byggnadsarbetare (snickarlärling).

B) Det var det min familjs egna hus som byggdes och följdes i första säsongen av ”Husdrömmar”. Projektet var ute på anbudsberäkning i två omgångar där det första förslaget som var ca 30kvm större skilde sig i pris om 1miljon kronor. Genom att omarbeta förslaget i samarbete med konsulter och entreprenörer kom vi fram till ett förslag där vi optimerade spännvidder, justerade planlösningarna och proportioner. Efter omtaget landade vi i ett projekt som t.o.m. blev bättre ur ett helhetsperspektiv där ekonomi, design och hållbarhet togs i akt. Min roll i projektet var byggherre, projektledare, byggledare och arkitekt. Ett enormt lärorikt projekt

Under produktion:
C) I projektet fungerar jag som byggherreombud, projektledare, byggledare och arkitekt där jag givits stort förtroende. Projektet bygger på ett ödmjukt samarbete mellan entreprenörer och konsulter. Det är en modernare partneringentreprenad där det är nära till beslut och samförstånd.

Vad har du lärt dig från projekt där du arbetat som byggande arkitekt?
Gärna både positivt och det som varit svårt.

Det var här jag på något sätt lärde mig att arkitekten är en resonerande roll. För att hitta det bästa lösningarna är det samarbetet mellan alla aktörer som är det viktigaste. Ingen roll är viktigare än den andra. Att ha en gestaltningsdiskussion rörande en fönsteromfattning med en skicklig snickare kan bli bättre, vackrare och mer ekonomisk än om arkitekter bara ritar en detalj utan att riktigt förstå hur den ska utföras på plats. Jag har fått lära mig hantverket och fått inblick i hur en entreprenad fungerar. Det negativa är att branschen kan vara så fast i gamla vanor där nytänkande och andra lösningar ses på med skepsis och att vissa aktörer inte alltid har förståelse för kvalité och utförande man kan ibland få uppfattningen att de hellre vill vara montörer än att vara hantverkare.

På vilket sätt tror du att arkitektrollen har förändrats om 10 år?

Om 10 år ser vi mer kompetenta arkitekter som är skickliga i gestaltningens genomförbarhet (hög teknisk kunskap), projektekonomi och byggprocess. Går vi den vägen är jag säker på att arkitekter får ett större ansvar och vi kommer att få en mer berikad stadsmiljö där större focus läggs på att byggnaderna blir vackert gestaltade/designade.

Och till sist, om du får drömma, vilken typ av egen regi-projekt bygger du då?

Om tio år har vi på YES tagit steget vidare och genomfört minst en kontorsbyggnad och ett eller fler flerfamiljshus samt även fler mindre enfamiljshusprojekt gärna i samarbete med partners/entreprenörer.

YES! Arkitekter

Kontaktperson: Emma Richardsdotter Tollig, Arkitekt SAR/MSA, kontorschef och Arkitekt
Arkitektkontor: YES! Arkitekter
Ort: Uddevalla
Kontoret startade: 2010

Vår hemsida