”Jag är intresserad av en mer renodlad, modig och kompromisslös arkitektur än den jag fått göra genom mina beställare.”

Varför vill du ”bygga själv” och varför blev du med i föreningen Byggande Arkitekter?

Jag är intresserad av en mer renodlad, modig och kompromisslös arkitektur än den jag fått göra genom mina beställare. Dessutom har jag alltid lockats av möjligheten till en större del av den ekonomiska kakan än den man kan uppnå i den traditionella arkitektrollen.

Vilka extra kunskaper och eventuellt egenskaper anser du behövs för att man som arkitekt ska lyckas ta en större roll, tex vara sin egen byggherre? 

En gnutta ekonomisk insikt och lite byggjuridik kommer man nog långt på. Man bör nog också skaffa sig lite tjockare hud inför byggandets verklighet och förhandlingar tänker jag.

Ge en kort beskrivning av ett (eller ett par) av dina färdigställda och/eller ”på ritbordet”-projekt?

Vi lämnade nyligen in ett bidrag till en markanvisningstävling i området Gyllins Trädgård i Malmö. Temat var hållbarhet och vårt bidrag handlade om att skapa en både hållbar och spännande arkitektur inom en del av bostadsmarknaden där det i vanliga fall inte ges mycket utrymme för det, utan mest blir säkra kort på slentrian. Vi försökte använda vår roll som byggherrar till att hitta lustfyllda, men ekonomiskt effektiva lösningar.

”En positiv erfarenhet är insikten om att man kan tjäna pengar bara genom sitt intellektuella kapital.”

Vad skiljer det här projektet/projekten från ”ett vanligt” arkitektuppdrag? 

Vi är delägare i projektbolaget och får därigenom, utöver vår timpeng, ta del av den eventuella vinsten i projektet. Som delägare och inte bara konsulter har vi ju också mer att säga till om när det kommer till beslut i projektet.

Vad har du lärt dig från projekt där du arbetat som byggande arkitekt?
Gärna både positivt och det som varit svårt.

I det här projektet har vi redan råkat ut för många förhandlingar kring saker vi varit överens om med våra samarbetspartners. Väldigt glad att vi tagit dem och insisterat på att få betalt, även om det känns främmande och jobbigt varje gång. Numera räknar jag med att allting är en förhandlingsfråga och att inga avtal gäller förrän de är nedskrivna och granskade av en jurist. En mer positiv erfarenhet är insikten om att man trots att man står där med två tomma händer kan bli delägare och tjäna pengar bara genom sitt intellektuella kapital. Man måste bara fråga sig var möjligheterna finns och vem som kan tjäna på att göra någonting av dem tillsammans med en själv!

På vilket sätt tror du att arkitektrollen har förändrats om 10 år?

Jag tror att betydligt fler har slutat att bara sälja timmar och tagit en mer aktiv roll som utvecklare. Inte nödvändigtvis som byggande arkitekter, utan även genom att köpa och utveckla fastigheter på ritbordet kommer att kunna både skapa ännu bättre projekt (inte minst inom hållbarhet) och få bättre lönsamhet.

Och till sist, om du får drömma, vilken typ av egen regi-projekt bygger du då?

Om jag får vara lite pretentiös så hade en dröm varit att bygga någonting som blir en ögonöppnare inom hållbarhet. Ett projekt som trots sin litenhet bidrar med en vision och visar på möjligheter i kampen mot klimatförändringarna. Husens Greta Thunberg!

Strand Arkitektur

Kontaktperson: Johan Strand, Arkitekt SAR/MSA, Certifierad Kontrollansvarig enl.PBL
Arkitektkontor: Strand Arkitektur
Ort: Malmö
Kontoret startade: 2013

Vår hemsida